Studieplan för Masterprogram i fysik

Master's Programme in Physics

Inriktning: Geofysik (Geophysics)

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2011:

  • Senaste studieplan för inriktningen Geofysik (giltig från HT 2011)