Studieplan för Masterprogram i biologi

Master's Programme in Biology

Studieplan(er)

  • Senaste studieplan (giltig från HT 2012)

Termin 1

Period 1.

Alla kurserna i period 1 utom 1BG393 och 1BG301 är startkurser (första kursen på olika inriktningar) och innehåller den gemensamma delkursen Introduktion till masterstudier, 2 hp.

Period 2.

Forskningspraktik med försöksdjursvetenskap, 15 hp

Termin 2

Period 3.

Period 4.

Termin 3

Se termin 1.

Termin 4

Övriga kurser på deltid/sommartid eller ännu ej bestämd tid.