Studieplan för Kandidatprogram i datavetenskap

Bachelor's Programme in Computer Science

Studieplan(er)

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Välj en av de nedanstående två kurserna, 1TD394 eller 1MA012

Termin 6

Termin 6 läses valfria kurser 15 hp under period 33 och Examensarbete C 15 hp under period 34.

Rekommenderade valbara kurser period 33.

Övriga kurser utan fixerad period.