Studieplan för Civilingenjörsprogrammet i energisystem

Master's Programme in Energy Systems Engineering

  • 300 högskolepoäng
  • Programkod: TES2Y
  • Fastställd: 2014-11-11
  • Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Diarienr: TEKNAT 2014/45
  • Studieplanen gäller från: HT 2015
  • Ansvarig fakultet: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Studieplan(er)

  • Senaste studieplan (giltig från HT 2015)
Kurser märkta med SLU ges av kursansvarig institution vid SLU.
 

Termin 1

Period 1

Period 2

Kursen FÖ0381 Företagsekonomi ingår som obligatorisk kurs i programmet och kommer att schemaläggas i årskurs 4 fr.o.m. ht 2016. Kursen FÖ0381 Företagsekonomi kan tillgodoräknas med motsvarande kurs vid UU (2FE025).
Studenter som antagits till årskurs 1 hösten 2013 eller senare ska läsa 1MA016 Flervariabelanalys, studenter som antagits tidigare läser 1MA017 Flervariabelanalys, allmän kurs.

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Period 3

Period 4

Termin 5

Period 1

Period 2

Termin 6

Period 3

Alternativkurs till 1TG312 är 1TE078. En av kurserna Teknik för förnybar energi och Modern fysik krävs för examen. Kurserna kan vara förkunskapskrav för vissa kurser i årskurs 4 eller 5.

Period 4

En av de två nedanstående kurserna i självständigt arbete är obligatorisk.

Termin 7

Period 1

Period 2

1TE654 och 1TE035 krockar med varandra i schemat.
1TE029, FÖ0338 och 5LH2425 krockar med varandra i schemat.
1TE035, MX0112 och TE0005 krockar med varandra i schemat.

Termin 8

Period 3

Period 4

1TE078, 1TE654, 1FA412 och 1TV023 krockar med varandra i schemat.
1TE043 och 1GV334 krockar med varandra i schemat.
NA0120, 1RT495 och TN0288 krockar med varandra i schemat.
1TE043, 2FE030 och 1FA316 krockar med varandra i schemat.

Termin 9

Period 1

Period 2

1RT890, 1KB765 och 1TE213 krockar med varandra i schemat.
1KB765, 1TE065 och 1TE213 krockar med varandra i schemat.
1TE028 och 5LH242 krockar med varandra i schemat.

Termin 10

En av de två nedanstående kurserna: Examensarbete i energisystem är obligatorisk.

Entreprenörskolan i Uppsala. 60 hp, ej platsgaranti.

Tillvalskurser:

Period 1

Period 4

Kurser i valfri period.

* Obligatorisk