Studieplan för Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik

Master's Programme in Chemical Engineering

  • 300 högskolepoäng
  • Programkod: TKT2Y
  • Fastställd: 2014-11-11
  • Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Reviderad: 2015-08-25
  • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Diarienr: TEKNAT 2014/45
  • Studieplanen gäller från: HT 2015

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Period 3

Period 4

Termin 5

Period 1

Period 2

Termin 6

Period 3

Period 4

Termin 7

Inriktning material.

Period 1

Period 2

Inriktning läkemedel.

Period 1

Period 2

3FG840, 3FB615, 3FB625 och 3FK328 kan ställas in vid för få sökande. Endast en av de två valbara kurserna per period kan ställas in.                   
 

Termin 8

Inriktning material.

Period 3

Period 4

Inriktning läkemedel.

Period 3

Period 4

Termin 9

Inriktning material.

Period 1

Period 2

Inriktning läkemedel.

Period 1

Period 2

Valbar kurs, 7,5 hp.
Exempel på valbara kurser i period 2 nedan.
3FG840, 3FB615, 3FB625 och 3FK328 kan ställas in vid för få sökande.

Termin 10

Både inriktning material och läkemedel.

Entreprenörsskolan i Uppsala, 60 hp, ej platsgaranti.
Period 1-4 årskurs 5.

Tillvalskurser:

* Obligatorisk

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2015: