Studieplan för Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik

Bachelor's Programme in Construction Engineering

  • 180 högskolepoäng
  • Programkod: TBY1Y
  • Fastställd: 2015-01-16
  • Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Diarienr: TEKNAT 2014/45
  • Studieplanen gäller från: HT 2015
  • Ansvarig fakultet: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Period 3

Period 4

Termin 5

Det är obligatoriskt att läsa minst 25 hp av de valbara kurserna i årskurs 3.

Period 1

Period 2

1TE414, 1TE416 och 1TE428 passar för en studieinriktning mot anläggning.
1TE402, 1TE416, 1TE403 och 1TE419 passar för en studieinriktning mot konstruktion.
1TE429 passar för en studieinriktning mot produktion.

Termin 6

Period 3

Period 4

Termin 7

Tillvalskurser
Dessa kurser kan sökas då studenten är behörig till dem. Kurserna går i olika perioder.

* Obligatorisk

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2015:

  • Senaste studieplan (giltig från HT 2015)