Studieplan för Masterprogram i förnybar elgenerering

Master's Programme in Renewable Electricity Production

Studieplan(er)

  • Senaste studieplan (giltig från HT 2015)

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

1TE840 Examensarbete i förnybar elproduktion 15 hp endast för studenter som önskar avsluta med en magisterexamen. Ges period 13-14.

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4