Studieplan för Masterprogram i kemi

Master's Programme in Chemistry

Inriktning: Biokemi (Biochemistry)

Studieplan(er)

  • Senaste studieplan för inriktningen Biokemi (giltig från HT 2013)

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4