Studieplan för Masterprogram i kemi

Master's Programme in Chemistry

Inriktning: Fysikalisk kemi (Physical Chemistry)

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Valffri kurs 5 hp

Från och med läsåret 2014/2015 ges också följande kurser: Laserspektroskopi 10 hp, Statistisk termodynamik; teori och simuleringsmetoder 10 hp samt Molekylär kemisk fysik 10 hp,

Termin 4

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2013:

  • Senaste studieplan för inriktningen Fysikalisk kemi (giltig från HT 2013)