Studieplan för Masterprogram i kemi

Master's Programme in Chemistry

Inriktning: Kemisk biologi (Chemical Biology)

Studieplan(er)

  • Senaste studieplan för inriktningen Kemisk biologi (giltig från HT 2013)

Termin 1

Termin 2

Välj antingen Biokemiska metoder I eller Biokemiska metoder II.

Termin 3

Termin 4