Studieplan för Kandidatprogram i systemvetenskap

Bachelor's Programme in Information Systems

Studieplan(er)

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Valfri A-kurs, 30 hp

Termin 4

Termin 5

Termin 6