Studieplan för Masterprogram i molekylär medicin

Master's Programme in Molecular Medicine

  • 120 högskolepoäng
  • Programkod: MBK2M
  • Fastställd: 2012-10-09
  • Beslutad av: Programkommittén för masterprogrammen vid medicinska fakulteten
  • Reviderad: 2019-01-29
  • Reviderad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten
  • Studieplanen gäller från: HT 2018
  • Ansvarig fakultet: Medicinska fakulteten
  • Ansvarig institution: Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Valbar period 15 hp
Examensarbete 45 hp (3MG040: Masterprojekt i molekylär medicin or 3MG048: Masterprojekt i molekylär medicin inklusive försöksdjurvetenskap)
alternativt
Period med valbara kurser motsvarande 15.0 Hp

Termin 4

* Obligatorisk

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2018: