Studieplan för Masterprogram i molekylär medicin

Master's Programme in Molecular Medicine

  • 120 högskolepoäng
  • Programkod: MBK2M
  • Fastställd: 2012-10-09
  • Beslutad av: Programkommittén för masterprogrammen vid medicinska fakulteten
  • Reviderad: 2013-06-18
  • Reviderad av: Programkommittén för masterprogrammen vid medicinska fakulteten
  • Studieplanen gäller från: HT 2012
  • Ansvarig fakultet: Medicinska fakulteten
  • Ansvarig institution: Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Period med valbara kurser motsvarande 15.0 Hp

Termin 4

* Obligatorisk

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2012: