Studieplan för Kandidatprogram i företagsekonomi

Bachelor's Programme in Business Studies

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Valbara kurser alternativt utlandsstudier

Termin 5

Valbara kurser alternativt utlandsstudier

Termin 6

Fördjupningskurser i företagsekonomi varav 15 hp är en självständig Kandidatuppsats.

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2018:

  • Senaste studieplan (giltig från HT 2018)