Studieplan för Masterprogram i hållbar utveckling

Master's Programme in Sustainable Development

  • 120 högskolepoäng
  • Programkod: THU2M
  • Fastställd: 2011-11-10
  • Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Reviderad: 2013-11-21
  • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Diarienr: TEKNAT 2013/89
  • Studieplanen gäller från: HT 2014
  • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Studieplan(er)

  • Senaste studieplan (giltig från HT 2014)

Termin 1

Termin 2

Kursen 1GV041 är till för studenter som ska avlägga en magisterexamen.

Termin 3

Under den tredje terminen har studenten möjlighet antingen att genom valfria kurser fördjupa sig inom specialfält eller göra praktik, se kurser nedan.

Termin 4