Studieplan för Masterprogram i datavetenskap

Master's Programme in Computer Science

Termin 1

Period 1

De följande kurserna startar i period 1 ( terminens första hälft). Vissa av dessa kan fortsätta i period 2 (terminens andra hälft).

Period 2

De följande kurserna startar i period 2 (terminens andra hälft). Vissa fortsätter in i period 3 (anra terminens första hälft).

Termin 2

De följande kurserna startar i period 3 ( terminens första hälft). Vissa av dessa kan fortsätta i period 4 (terminens andra hälft).

Period 3

Period 4

De följande kurserna startar i period 14 (terminens andra hälft).

Den som önskar avlägga en magisterexamen väljer
Examensarbete D nedan.

Termin 3

Termin 3 och 4
Den studerande kan under termin 3 välja bland ovan för termin 1 (period 1 och 2), förutsatt att förkunskapskraven är uppfyllda. Det är dessutom möjligt att läsa följande kurser. Den studerande förväntas under termin 3-4 läsa kursen 1DT540 Examensarbete E i datavetenskap, 30 hp alternativt 1DT550 Examensarbete E i datavetenskap, 45 hp. Examensarbete kan ej påbörjas av en student som samma termin påbörjat kursen 1DT054 Projekt DV.

* Obligatorisk