Studieplan för Masterprogram i datavetenskap

Master's Programme in Computer Science

Inriktning: Concurrency och parallellprogrammering (Concurrency and Parallel Programming)

Studieplan(er)

  • Senaste studieplan för inriktningen Concurrency och parallellprogrammering (giltig från HT 2014)
Inriktningen består av följande kurser. Övriga kurser väljs fritt från den allmänna inriktningen.

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Projektkurs 15 hp.

Termin 4