Studieplan för Masterprogram i management, kommunikation och IT

Master's Programme in Management, Communication and IT

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Välj den uppsatskurs som tillhör ditt huvudområde bland följande fyra kurser:

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2020: