Studieplan för Dietistprogrammet

Dietetics Programme

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Termin 6

* Obligatorisk

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från VT 2011:

  • Senaste studieplan (giltig från VT 2011)