Studieplan för Masterprogram i kemi

Master's Programme in Chemistry

Inriktning: Kemi för förnybar energi (Chemistry for Renewable Energy)

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Valfri kurs eller kurser, 15 hp

Termin 4

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2015:

  • Senaste studieplan för inriktningen Kemi för förnybar energi (giltig från HT 2015)