Studieplan för Masterprogram i kemi

Master's Programme in Chemistry

Inriktning: Organisk kemi (Organic Chemistry)

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Fortsättning på Examensarbete E i kemi, 45 hp.