Studieplan för Masterprogram i datavetenskap

Master's Programme in Computer Science

Inriktning: Svensk-kinesisk master datavetenskap - programvaruutveckling (Sino-Swedish Master, Computer Science - Software Engineering)

Studieplan(er)

  • Senaste studieplan för inriktningen Svensk-kinesisk master datavetenskap - programvaruutveckling (giltig från HT 2015)
Termin 1 och 2
Den studerande ska under termin 1 och 2 välja kurser från Datavetenskap (allmän inriktning). Rådgivning kommer att ges så att kurserna passar, men inte överlappar, med de kurser som läses vid Tongji University under termin 3 (och 4).
 
Studenten kan, efter beslut av programsamordnaren, få rätt att byta maximalt sammanlagt 15 hp kurser i datavetenskap under termin 1 och 2 mot kurser med ett, i vid bemärkelse, kulturellt innehåll relevant för inriktningen inom programmet.
 
Termin 3 och 4
Termin 3 läses vid Tongji University enligt separat studieplan. Ett examensarbete motsvarande 1DT550 Examensarbete E i datavetenskap, 45 hp, kan påbörjas. Detta examensarbete avslutas sedan under termin 4, troligen parallellt med en eller två andra kurser. Alternativt läses 1DT540 Examensarbete E i datavetenskap, 30 hp, vid Uppsala universitet under termin 4.

Studenter på den svensk-kinesiska inriktningen mot datavetenskap och programvaruutveckling som inte beviljas en kostnadsfri utbildningsplats vid Tongji University eller av annat skäl inte kan läsa vid detta kinesiska universitet, har rätt att läsa kurser från den datavetenskapliga inriktningen under termin 3 och 4.