Studieplan för Masterprogram i matematik

Master's Programme in Mathematics

Inriktning: Finansiell matematik (Financial Mathematics)

 • 120 högskolepoäng
 • Programkod: TMA2M
 • Inriktningskod: FINM
 • Fastställd: 2009-05-06
 • Beslutad av: Naturvetenskapliga utbildningsnämnden
 • Reviderad: 2014-11-13
 • Reviderad av: Naturvetenskapliga utbildningsnämnden
 • Diarienr: TEKNAT 2014/45
 • Studieplanen gäller från: HT 2015
 • Ansvarig fakultet: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Termin 1

De tre förstnämnda kurserna är kurser i nationalekonomi.

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Kurser om sammanlagt 20 hp bland följande kurser eller valfria kurser i nationalekonomi.

Period 3

Period 4

Den som avser att avlägga magisterexamen ska inom ramen för 20 hp valbara kurser välja kursen Examensarbete D nedan.

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2015:

 • Senaste studieplan för inriktningen Finansiell matematik (giltig från HT 2015)