Studieplan för Masterprogram i matematik

Master's Programme in Mathematics

Inriktning: Matematik (Mathematics)

 • 120 högskolepoäng
 • Programkod: TMA2M
 • Inriktningskod: MATE
 • Fastställd: 2011-11-10
 • Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2014-11-13
 • Reviderad av: Naturvetenskapliga utbildningsnämnden
 • Diarienr: TEKNAT 2014/45
 • Studieplanen gäller från: HT 2015
 • Ansvarig fakultet: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Termin 1

Det ges även möjlighet att läsa följande kurs i Tillämpad matematik

Termin 2

Vårterminen 2016 ges de ovanstående tre kurserna. Vårterminen 2017 ges i stället följande kurser.

Det ges även möjlighet att läsa följande kurs i Matematisk biologi

Den som avser att avlägga magisterexamen ska välja kursen Examensarbete D.

Termin 3

Höstterminen 2015 ges de ovanstående fyra kurserna. Höstterminen 2016 ges i stället följande kurser.

Följande kurser ges både 2015 och 2016.

Förutom kurserna ovan kan kurser väljas från de övriga inriktningaranas kursutbud och från andra masterprogram.

Termin 4

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2015:

 • Senaste studieplan för inriktningen Matematik (giltig från HT 2015)