Studieplan för Kandidatprogram i kemi

Bachelor's Programme in Chemistry

  • 180 högskolepoäng
  • Programkod: TKE1K
  • Fastställd: 2008-05-08
  • Beslutad av: Naturvetenskapliga utbildningsnämnden
  • Reviderad: 2014-11-13
  • Reviderad av: Naturvetenskapliga utbildningsnämnden
  • Diarienr: TEKNAT 2014/45
  • Studieplanen gäller från: HT 2015
  • Ansvarig fakultet: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Studieplan(er)

  • Senaste studieplan (giltig från HT 2015)

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Period 1

Period 2

Termin 6