Studieplan för Socionomprogrammet

Social Work Programme

Studieplan(er)

Termin 1

Kursen 2SC103 Personlig och professionell utveckling 10 hp ges under termin 1-5 med 2 hp per termin.

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Termin 6

Termin 7

Valbara kurser på avanceradnivå med inom ämnet socialt arbete om totalt 30 hp.

* Obligatorisk