Studieplan för Kandidatprogram i systemvetenskap

Bachelor's Programme in Information Systems

Inriktning: Programvaruteknik (Software Engineering)

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Kvalitetssäkring i systemutveckling 7.5 hp
.NET-programmering 7.5 hp
Informations- och IT-säkerhet 7.5 hp
Arkitektur och designmönster 7.5 hp

Termin 4

Databaser 2 7.5 hp
Applikationsutveckling och mobilitet 7.5 hp
Programvaruprojekt 15 hp

Termin 5

Valfria kurser 30 hp

Termin 6

Forskningsmetod 7.5 hp
Data Analytics 7.5 hp
Examensarbete 15 hp