Studieplan för Kandidatprogram i systemvetenskap

Bachelor's Programme in Information Systems

Inriktning: Programvaruteknik (Software Engineering)

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Valfria kurser 30 hp

Termin 6

Forskningsmetod 7.5 hp

Data Analytics 7.5 hp

Examensarbete 15 hp