Studieplan för Kandidatprogram i systemvetenskap

Bachelor's Programme in Information Systems

Inriktning: Systemutveckling (Systems Development)

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Valfri A-kurs, 30 hp

Termin 4

Termin 5

Kurspaketet

Systemutveckling termin 5 30 hp, med delkurserna:

Termin 6

Kurspaketet

Systemutveckling termin 6 30 hp, med delkurserna: