Studieplan för Apotekarprogrammet

Master of Science Programme in Pharmacy

Termin 1

Det första året omfattar en kort introduktion till professionen samt grundläggande kurser i farmaceutisk vetenskap, cellbiologi och farmaceutisk kemi.
Kursen 3AP002 läses under termin 1 (1 hp) och termin 2 (3 hp).

Termin 2

Kursen 3AP002 läses under termin 1 (1 hp) och termin 2 (3 hp).

Termin 3

År 2
Kurserna under det andra året behandlar anatomi och organfunktion, hur läkemedel verkar och omsätts i kroppen samt statistisk metodik inom läkemedelsområdet.

Termin 4

Termin 5

År 3
Under år 3 förmedlas en integrerad kunskap om läkemedelsutveckling och läkemedelsanvändning, inklusive kvalitetssäkring. Halva termin 6 omfattar verksamhetsförlagd utbildning på apotek.

Termin 6

Termin 7

Termin 7 omfattar kurser på avancerad nivå med fördjupning i farmaceutisk vetenskap, inom framför allt läkemedelsutveckling.
Termin 8

Termin 8 omfattar valbara fördjupningskurser om totalt 30 hp inom läkemedelsutveckling, läkemedelsanvändning och klinisk farmaci.


Termin 9

År 5
Det sista året på avancerad nivå ägnas åt fortsatt fördjupning i farmaceutisk vetenskap med fokus på läkemedelsanvändning, ett valbart självständigt arbete (fördjupningsprojekt, 30 hp) samt verksamhetsförlagd utbildning på apotek.

Fördjupningsprojekt

Termin 10

* Obligatorisk

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2017: