Studieplan för Masterprogram i datavetenskap

Master's Programme in Computer Science

Inriktning: Datavetenskap (Computer Science)

Studieplan(er)

  • Senaste studieplan för inriktningen Datavetenskap (giltig från HT 2016)

Termin 1

Vid få deltagare kan följande kurser ställas in eller ges med annan undervisningsform:
1DT061, 1TD046, 1DT034, 1DL600, 1DT103 och 1DL449.

Period 1

Period 2

Termin 2

Vid få deltagare kan följande kurser ställas in eller ges med annan undervisningsform: 1MD001, 1TD398,  1DL350, 1DL420, 1MD030, 1DL600, 1DT103, 1MD020, 1DT082, 1MD032 och 1DL570.
 

Period 3

Period 4

Den som önskar avlägga en magisterexamen väljer
Examensarbete D nedan.

Tillvalskurs i engelska:
Period 13 eller 21

Termin 3

Termin 3 och 4
Den studerande kan under termin 3 välja bland ovan för termin 1 (period 1 och 2), förutsatt att förkunskapskraven är uppfyllda. Det är dessutom möjligt att läsa följande kurser. Den studerande förväntas under termin 3-4 läsa kursen 1DT540 Examensarbete E i datavetenskap, 30 hp alternativt 1DT550 Examensarbete E i datavetenskap, 45 hp. Examensarbete kan ej påbörjas av en student som samma termin påbörjat kursen 1DT054 Projekt DV.

Vid få deltagare kan följande kurser ställas in eller ges med annan undervisningsform: 1TD265, 1DT059, 1MD025 och 1DL560.

* Obligatorisk