Studieplan för Masterprogram i inbyggda system

Master's Programme in Embedded Systems

Studieplan(er)

  • Senaste studieplan (giltig från HT 2016)

Termin 1

Period 1

Rekommenderade kurser:

Alternativ:

Period 2

Rekommenderade kurser:

Alternativ:

1TE723 är föreläsningsdelen av 1TE663.
1DT095 är föreläsningsdelen av 1DT103.
1DT103: En del av projektet (kursens andra del) går att genomföra i period 4.
 

Termin 2

Period 3

Rekommenderade kurser:

Alternativ:

Period 4

Rekommenderade kurser:

Alternativ:

1DT082 ges i mån av resurser.

Alternativa kurser:

1DT087 Examensarbete i inbyggda system 15 hp ges endast för studenter som önskar avsluta programmet med magisterexamen.

Termin 3

Period 1

Rekommenderade kurser:

Alternativ:

Period 2

Rekommenderade kurser:
1RT911 ges i mån av resurser.

Alternativ:

1DT100 och 1DT101 ges i period 21-22.

Termin 4