Studieplan för Kandidatprogram i fysik

Bachelor's Programme in Physics

Inriktning: Fysik (Physics)

 • 180 högskolepoäng
 • Programkod: TFY1K
 • Inriktningskod: FYSI
 • Fastställd: 2008-05-08
 • Beslutad av: Naturvetenskapliga utbildningsnämnden
 • Reviderad: 2015-11-12
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Diarienr: TEKNAT 2014/47
 • Studieplanen gäller från: HT 2016
 • Ansvarig fakultet: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Övriga kurser kvällstid/distans

Övrig kurs med ej fastställd period:

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Period 3

Period 4

eller

Termin 5

Period 1

Period 2

Termin 6

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2016:

 • Senaste studieplan för inriktningen Fysik (giltig från HT 2016)