Studieplan för Kandidatprogram i fysik

Bachelor's Programme in Physics

Inriktning: Geofysik (Geophysics)

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Övriga kurser kvällstid / distans

Övrig kurs med ej fastställd period

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Period 3

Period 4

eller

Termin 5

Period 1

Period 2

Termin 6

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2016:

  • Senaste studieplan för inriktningen Geofysik (giltig från HT 2016)