Studieplan för Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik

Master's Programme in Chemical Engineering

  • 300 högskolepoäng
  • Programkod: TKT2Y
  • Fastställd: 2014-11-11
  • Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Reviderad: 2016-03-08
  • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Diarienr: TEKNAT 2015/47
  • Studieplanen gäller från: HT 2016

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Period 3

Period 4

Termin 5

Period 1

Period 2

Termin 6

Period 3

Period 4

Termin 7

Inriktning material

Period 1

Period 2

Inriktning läkemedel

Period 1

Period 2

3FG840, 3FB615, 3FB625 och 3FK328 kan ställas in vid för få sökande.

Termin 8

Inriktning material

Period 3

Period 4

Inriktning läkemedel

Period 3

1KB453, 3FB615, 1KB470 samt 3FG820 kan ställas in vid för få sökande.

Period 4

Termin 9

Inriktning material

Period 1

Period 2

Inriktning läkemedel

Period 1

Period 2

Valbar kurs 7,5 hp.
Exempel på valbara kurser i period 2:

3FG840, 3FB615, 3FB625 och 3FK328 kan ställas in vid för få sökande.

Termin 10

Både inriktning material och läkemedel

Entreprenörsskolan i Uppsala, 60 hp, ej platsgaranti.
Period 1-4 årskurs 5.

Tillvalskurser:

* Obligatorisk

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2016:

  • Senaste studieplan (giltig från HT 2016)