ABM 2022/2023

Kurslista

Lista över kurser.

ABM

Lista över kurser inom ABM.

Kontakt

Studierektor Christer Eld

E-post: christer.eld@abm.uu.se

Telefon: 018-471 33 88

Om ämnet

ABM är en förkortning för arkiv, bibliotek och museer - eller för arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap och musei- och kulturarvsvetenskap. ABM-ämnenas gemensamma kärna är studiet av informationsprocesser. Det handlar om att förvärva, välja ut, beskriva, bevara, tillgängliggöra och förmedla olika former av information och kulturarv.

Det finns viktiga skillnader mellan den praktiska verksamheten vid arkiv, bibliotek och museer men också stora överlappningar. Inte minst medför framväxten av olika former av digitalt bevarande och förmedlande att de närmar sig varandra. Även som forskningsfält har arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap och musei- och kulturarvsvetenskap många beröringspunkter.

För den som önskar en omfattande teoretisk och praktisk utbildning inom dessa områden rekommenderas Masterprogrammet i ABM. Detta utbildningsprogram fokuserar både det som förenar och skiljer de tre ämnena genom att det består av en blandning av ABM-gemensamma och ämnesspecifika kursmoment. Ett mindre antal kurser som ingår i masterprogrammet kan också läsas fristående.

Kontakt

Studierektor Christer Eld

E-post: christer.eld@abm.uu.se

Telefon: 018-471 33 88