Arkeologi med inriktning mot osteologi 2023/2024

Kurslista

Lista över kurser.

Arkeologi med inriktning mot osteologi

Lista över kurser inom Arkeologi med inriktning mot osteologi.

Kontakt

Carina Dahlström

E-post: carina.dahlstrom@uu.se

Telefon: 018-471 82 34

Om ämnet

Inom osteologi studerar man arkeologiska skelettmaterial från människor och djur för att förstå deras levnadsbetingelser. Ämnet är nära knutet till arkeologi. Ofta kan ålder, kön och hälsotillstånd bedömas på individbasis, medan större skelettmaterial lämpar sig för beräkningar av ekonomiska och demografiska förhållanden.

Under utbildningen analyseras human- och animalpopulationer i både obränt och bränt skelettmaterial. Olika benelement och arter studeras genom laborationer. Skador och sjukdomar som ger spår i skelettet uppmärksammas. De teoretiska och metodologiska förutsättningarna inom ämnet diskuteras kontinuerligt, liksom etiska aspekter på arbetet.

Kontakt

Carina Dahlström

E-post: carina.dahlstrom@uu.se

Telefon: 018-471 82 34