Arabiska 2022/2023

Om ämnet

Bland de semitiska språken intar arabiskan en förstarangsställning. I dagens arabvärld förekommer språket i två former: modern standardarabiska, även kallat arabiskt högspråk, och arabisk dialekt. Modern standardarabiska är det officiella skrift- och massmediespråket i hela arabvärlden, dessutom officiellt andraspråk i ytterligare några länder, till exempel Israel. Bortsett från vissa uttalsskillnader är standardarabiskan enhetlig över hela arabvärlden, och huvuddelen av nutida arabisk fack- och skönlitteratur är avfattad på detta språk. Denna form av arabiska spelar en central roll i dagens grundutbildning.

Standardarabiskan har utvecklats ur den klassiska arabiskan som en gång växte fram på Arabiska halvön under förislamisk tid. Det blev Koranens språk. Det blev också arabernas fack- och skönlitterära språk fram till den kulturella renässansen under 1800-talet. Genom historiens lopp har den klassiska arabiskan spelat samma roll i den islamiska världen som latinet i medeltidens Europa. Det är i dag heligt språk för kanske 800 miljoner människor.

Vid sidan av nutida standardarabiska förekommer i varje arabland specifika dialekter. Dialekten är det viktigaste talspråket bland arabvärldens cirka 200 miljoner människor, dessutom för avsevärda minoriteter bland annat i Iran och Turkiet.

Kurser på avancerad nivå finns under rubriken Semitiska språk.

Kontakt

Studentexpeditionen

E-post: info@lingfil.uu.se

Telefon: 018-471 22 52