Arameiska/syriska 2022/2023

Kurslista

Lista över kurser.

Arameiska/syriska

Lista över kurser inom Arameiska/syriska.

Kontakt

Studentexpeditionen

E-post: info@lingfil.uu.se

Telefon: 018-471 22 52

Om ämnet

Studiet av arameiska, ett semitiskt språk med ursprung vid mellersta Eufrat för snart 3000 år sedan, avser i dess äldsta delar främst riksarameiska med bibelarameiska, och medelarameiska.

Klassisk syriska, också kallad fornsyriska, är ett östarameiskt språk med en bortemot tvåtusenårig, synnerligen rik och varierad litterär tradition. Den möter oss i tre olika arameiska alfabet. Inom den syriska kristenheten har syriskan ända fram till idag spelat en roll som motsvarar arabiskan inom islam och hebreiskan inom judendomen. Bland talade dialekter märks i synnerhet suryoyo och urmiska.

Studiet av arameiskans/syriskans språk och kultur är en väsentlig del av arbetet med de semitiska språken. Det är av vikt inte bara för semitisk lingvistik och filologi, utan även för humanistiska discipliner som historia, religions- och litteraturvetenskap. Det är också av största betydelse för kommunikation med de invandrargrupper som i dag står i en levande, arameisk/syrisk språktradition.

Kurser på avancerad nivå finns under rubriken Semitiska språk.

Kontakt

Studentexpeditionen

E-post: info@lingfil.uu.se

Telefon: 018-471 22 52