Biologi 2023/2024

Kurslista

Lista över kurser.

Biologi

Lista över kurser inom Biologi.

Avancerad nivå

Kontakt

Studievägledning biologi

E-post: studievagledare@ibg.uu.se

Om ämnet

Biologi handlar om liv i alla dess former, alltifrån celler, organismer och populationer till hela ekosystem. Generellt kan man säga att en biolog ägnar sig åt att studera mångfalden i naturen, undersöka hur växter, djur och andra organismer är uppbyggda och hur de fungerar, ned till minsta molekyl. En viktig del är att försöka förstå de mekanismer som ligger bakom det komplicerade samspelet i naturen, mellan och inom organismer, både på molekylär nivå och ur mer storskaliga perspektiv.

Biologer arbetar inom vitt skilda områden som kan delas in i några olika huvudgrupper. Man kan till exempel arbeta med miljövård, naturvård, vattenvård och toxikologi då man på olika sätt försöker spåra miljöproblem och förhindra att miljön förstörs. Man kan arbeta med molekylärbiologiska och genetiska metoder både inom exempelvis sjukvården och industrin. Man kan också jobba mer åt det medicinska hållet med till exempel immunologi och mikrobiologi, eller forska inom alla ovanstående och många fler områden.

Kontakt

Studievägledning biologi

E-post: studievagledare@ibg.uu.se