Biomedicinsk laboratorievetenskap 2022/2023

Om ämnet

Biomedicinsk laboratorievetenskap är ett tvärvetenskapligt huvudområde och omfattar kunskap inom medicin, naturvetenskap, statistik och teknik. Huvudområdet, vilket utgörs av både teori och praktisk tillämpning, präglas av en vetenskaplig grundsyn. Tyngdpunkten ligger på den metodik som används för att analysera biologiska prov och fysiologiska förlopp för att kunna utvärdera kroppslig funktion. Kvalitetssäkring och utveckling av analys- och undersökningsprocesser är en central del inom huvudområdet.

Kontakt

Eva Tano

E-post: eva.tano@medsci.uu.se

Telefon: 018-611 39 04