Bibelvetenskap 2019/2020

De bibliska texternas kulturella inflytande i Sverige och globalt har varit och är enormt. De spelar en grundläggande roll i all judisk och kristen religionsutövning och har kommit att påverka språk, tankar och beteenden överallt där dessa religioner utövas. Bibelvetenskapen studerar dessa viktiga texters bakgrund, tillkomst och betydelse i olika sammanhang. På grund av texternas breda kulturella inflytande är ämnet relevant inte bara för blivande kyrkoarbetare utan också för till exempel lärare och kulturvetare.

Ett första möte med bibelvetenskapen sker på A-kursen, där en av tre delkurser i stor del ägnas åt de bibliska texterna och deras tolkning. Därifrån kan studenten sedan gå vidare till Bibelvetenskap B1 för ytterligare studier i den hebreiska bibeln, Nya testamentet samt bibelvetenskapens metoder.

Därefter är det dags att välja mellan två studiegångar: med eller utan studier i Bibelns grundspråk. Det senare alternativet innehåller på B2- och C1-nivå en orientering om översättningsproblematik, ett studium av centrala bibeltexter och eventuellt en tema- eller litteraturkurs. På C2-nivå kan studenten skriva uppsats eller läsa två valfria tema- eller litteraturkurser.

Den som väljer studiegången med studier i Bibelns grundspråk läser på B2-nivå hebreiska eller grekiska. Språkstudiet följs upp med en textkurs på C1-nivå och en uppsats eller två valfria tema- eller litteraturkurser på C2-nivå.

Studierna på avancerad nivå inleds med en fördjupning i den bibelvetenskapliga disciplinen. Den kan göras med eller utan språkstudier. På D2- och E-nivå kan studenten sedan fördjupa sig genom tema- eller litteraturkurser samt skriva en större uppsats (magister eller master).

Kontakt

Studievägledningen

E-post: studievagledningen@teol.uu.se

Telefon: 018-471 21 85