Datavetenskap 2022/2023

Kurslista

Lista över kurser.

Datavetenskap

Lista över kurser inom Datavetenskap.

Avancerad nivå

Människa-datorinteraktion

Lista över kurser inom Människa-datorinteraktion.

Grundnivå, nybörjarkurser

Kontakt

Studievägledare

E-post: studievagledare@it.uu.se

Om ämnet

Datavetenskapen har blivit allt viktigare i takt med att datorer och program används inom allt fler områden. Utan datorer skulle telefonväxlar, flygplanstrafik, biljettbokningar, tidningsframställning och hemelektronik inte fungera. När nya produkter skall konstrueras använder man nästan alltid datorer. Exempel är bilar, broar, hus och mobiltelefoner. Inom miljövården kan man simulera eller beräkna hur föroreningar sprids i luft och vatten. Dagens väderprognoser skulle vara en omöjlighet utan kraftfulla datorer. Med Internet och modern datakommunikation kan vi betala räkningar, beställa hem varor, lyssna till musik och skicka e-post. Uppräkningen kan lätt göras längre. Allt detta har kommit till på mindre än 50 år! Utvecklingen har bara börjat ...

Datorerna och datavetenskapen började utvecklas av matematiker, fysiker och ingenjörer. Deras arbetsmetoder sätter sin prägel på datavetenskapen även idag. Datavetaren ställer upp satser, bevisar och drar slutsatser. Man utformar hypoteser, gör experiment och tolkar resultaten. Man konstruerar, tillverkar och förbättrar datorer och program. Man använder matematiska modeller och gör avancerade beräkningar utifrån dessa. Experiment som är omöjliga eller för dyrbara att utföra i verkligheten kan simuleras på datorskärmarna. Nu när datorer finns överallt i samhället och påverkar alla människor har även human- och samhällsvetenskapliga metoder och frågeställningar blivit viktiga för datavetenskapen. Det kan gälla den personliga integriteten, psykologiska frågor, arbetsmiljö, rättsliga frågor etc.

Datautbildningen i Uppsala bedrivs av institutionen för informationsteknologi på ett campus med modern utrustning och trevliga omgivningar. Här bedrivs forskning och undervisning inom flera olika grenar av datavetenskapen. I grundutbildningen ingår både renodlade datakurser och kurser med nära koppling till tillämpningar, till exempel datoriserad bildanalys.

Kurserna inom ämnet människa-datorinteraktion återfinns under egen underrubrik. Ämnesinriktningen systemteknik och dess kurser presenteras under området teknik.

Kontakt

Studievägledare

E-post: studievagledare@it.uu.se