Engelska 2022/2023

Kurslista

Lista över kurser.

Engelska

Lista över kurser inom Engelska.

Kontakt

Studievägledare

E-post: studievagledare@engelska.uu.se

Telefon: 018-471 12 47

Om ämnet

Engelskan är det mest spridda språket i världen. Det används som modersmål eller officiellt språk i alla fem världsdelarna. I vissa funktioner, till exempel inom datateknik och internationell flygtrafik, är det helt dominerande. Engelskan har också fått allt större betydelse som det viktigaste hjälpmedlet för kommunikation över språkgränser.

Målet för grundutbildningen i engelska på alla nivåer är att du ska få ökad förmåga att förstå och uttrycka dig skriftligt och muntligt på språket och få kunskaper om kultur och litteratur i framförallt Storbritannien och USA. På C-nivå har man möjlighet att inrikta sina studier efter eget intresse mot engelsk språkvetenskap, engelsk eller amerikansk litteratur. Våra kurser på avancerad nivå ger ytterligare möjlighet att fördjupa sig i ämnet.

Vid sidan av den allmänna grundutbildningen ges också fackspråkligt inriktade kurser. De är främst avsedda att läsas parallellt med studier i något annat ämne eller vid sidan om en yrkesverksamhet där man har användning av engelska. De vanligaste inriktningarna är ekonomisk och juridisk engelska samt engelska inom teknik och naturvetenskap.

Kontakt

Studievägledare

E-post: studievagledare@engelska.uu.se

Telefon: 018-471 12 47