Estetik 2022/2023

Om ämnet

Den filosofiskt inriktade estetiken etablerades som akademisk disciplin under 1700-talet, och har funnits som ämne vid Uppsala universitet sedan slutet av detta århundrade. Många av de frågor vi fortfarande ställer idag kan dock härledas bland annat till Platon och Aristoteles. Vad är konstens roll i samhället? Kan konsten leda till sanning eller kunskap? Vad är förhållandet mellan det sköna, det goda och det sanna?

Idag bedriver vi estetik från ett flertal perspektiv, och undersöker både historiska och nutida filosofiska teorier om konst och estetiskt värde. Vi reflekterar även kring sambanden mellan estetiken och närliggande ämnen, såsom konstvetenskap, litteraturvetenskap, musikvetenskap, teoretisk och praktisk filosofi, psykologi, och antropologi.

Exempel på frågor som behandlas under grundutbildningen:

  • Kan konsten definieras?
  • Måste konst vara estetiskt värdefull?
  • Hur kan musik uttrycka känslor?
  • Kan ett konstverks estetiska värde påverkas av dess politiska eller moraliska värde?
  • Vad är det som förenar olika estetiska upplevelser, till exempel av naturen, lyriken och konceptkonsten?
  • Hur förklarar vi konstens ursprung och roll?

Uppsala universitet har i uppdrag av regeringen nationellt ansvar för estetikämnet. Estetik som självständigt ämne, med både grund- och forskarutbildning, finns i Sverige endast vid Uppsala universitet.

Kontakt

Kursadministratör Ulrika Valdeson

E-post: ulrika.valdeson@filosofi.uu.se

Telefon: 018-471 72 99