Folkhälsovetenskap 2019/2020

Inom ämnet folkhälsovetenskap studeras hälsan i befolkningen, särskilt förändringar i folkhälsan, skillnader i hälsa mellan olika grupper i befolkningen, faktorer som påverkar folkhälsan samt hur hälsoutvecklingen kan påverkas. Ämnet innefattar studier av livsvillkorens, levnadsvanornas, miljöns, samhällsstrukturens och hälsosystemens betydelse för hälsoutvecklingen. Kunskaper och kompetenser i folkhälsovetenskap ger en grund för hälsofrämjande arbete och förebyggande av sjukdom och skada samt för utvärdering av olika insatser för folkhälsan.

Kontakt

Calle Martinsson

E-post: calle.martinsson@pubcare.uu.se

Telefon: 018-471 66 84