Freds- och konfliktkunskap 2022/2023

Om ämnet

Freds- och konfliktkunskap är studiet av väpnade konflikters uppkomst, dynamik och lösning. Trots mångas förhoppningar om en ny fredlig världsordning efter det kalla krigets slut har väpnade konflikter fortsatt att utgöra ett gissel för mänskligheten. Frågor om konflikters orsaker, dynamik, konflikthantering och varaktig fred är därför fortsatt viktiga.

Freds- och konfliktkunskap ingår i kandidatprogrammet i freds- och utvecklingsstudier och masterprogrammet i freds- och konfliktstudier. Vissa av kurserna inom dessa program - framförallt freds- och konfliktkunskap A-C kan också läsas som fristående kurs. I båda programutbildningarna erbjuds möjlighet att följa terminslånga praktikkurser för att studerande ska erhålla värdefull yrkeslivserfarenhet. Samtliga universitetsförlagda kurser hålls på engelska. Institutionen är förhållandevis liten, vilket borgar för nära kontakter mellan lärare och studerande.

Vid institutionen läggs stor vikt vid att forskningsanknyta utbildningen. En nära koppling till aktuell och relevant forskning om ofta dagsaktuella frågor, inslag av praxisnära pedagogik samt en tonvikt på generiska analytiska färdigheter gör utbildningen relevant för en framtida karriär som analytiker, forskare eller utredare.

Kontakt

Chris Chau (grundnivå), Ingalill Blad Ögren (avancerad nivå)

E-post: chris.chau@pcr.uu.se; ingalill.blad-ogren@pcr.uu.se

Telefon: 018-471 23 79, 018-471 23 49