Fysik 2023/2024

Kurslista

Lista över kurser.

Fysik

Lista över kurser inom Fysik.

Avancerad nivå

Astronomi

Lista över kurser inom Astronomi.

Geofysik

Lista över kurser inom Geofysik.

Meteorologi

Lista över kurser inom Meteorologi.

Kontakt

Studievägledare

E-post: studievagledare@physics.uu.se

Telefon: 018-471 35 21

Om ämnet

Fysik är ett grundläggande naturvetenskapligt ämne. Fysiken behandlar stora frågor om framtidens energiförsörjning, ­jordens klimatutveckling, nya material och universums uppkomst. Studier i fysik i Uppsala ger grunden för att förstå universum från det oerhört stora till det ofattbart lilla - från solsystem och galaxer via jorden och dess klimat till atomer och elementarpartiklar.

Goda kunskaper i fysik är också nödvändiga för att förstå många fenomen inom bland annat kemi, biologi och geovetenskap.

Till ämnet fysik inom grundutbildningen räknas kurser i astronomi, fysikens didaktik, geofysik, kärn- och partikelfysik, materialfysik, meteorologi, rymd- och plasmafysik samt teoretisk fysik. Nedan följer en kort beskrivning av några ämnesinriktningar:

Materialfysik

Kurser inom materialfysik ger grundläggande kunskaper om framställning, modellering och karakterisering av moderna material.

Materialteori

Inom materialteori utgår man från atomer och konstruerar material med hjälp av framförallt kvantteorin. Målet är att förstå ett materials egenskaper, förutsäga nya egenskaper, konstruera nya material med önskade egenskaper och kunna beräkna materialegenskaper.

Kärn- och partikelfysik

Inom elementarpartikel- och kärnfysik utforskas de grundläggande naturkrafterna, materiens och kärnpartiklarnas minsta beståndsdelar samt hela kärnor.

Teoretisk fysik

Inom teoretisk fysik konstruerar man matematiska modeller för att förstå universums grundläggande beståndsdelar. Kurserna inom inriktningen ger kunskaper om hur man ställer upp och studerar matematiska modeller för fysikaliska system och förlopp.

Fysikens didaktik

Fysikens didaktik ger allmän kunskap om fysik kombinerat med förståelse om hur undervisning och lärande i fysik fungerar.

Astronomi

Utifrån observationer och teoretiska modeller försöker astronomer kartlägga och förstå universum.

Geofysik

Geofysiken använder fysikens metoder och modeller för att studera jordklotets uppkomst, form, struktur och sammansättning samt pågående processer och utveckling under geologisk tid.

Meteorologi

Meteorologi tillämpar kunskaper i fysik för att studera atmosfären och för att för­stå hur väder och klimat uppstår.

Rymd- och plasmafysik

Här studeras den nära rymdens fysik, grundläggande plasmafysik och fusionsplasmafysik.

Tillämpad kärnfysik

Tillämpad kärnfysik handlar om att utforska och utnyttja atomkärnors egenskaper. Exempel på tillämpningar finns allt ifrån energiutvinning, som i kärnkraftverk, till att mäta mycket små mängder av olika isotoper, som i kol 14-metoden.

Läs mer om ämnet fysik!

Kontakt

Studievägledare

E-post: studievagledare@physics.uu.se

Telefon: 018-471 35 21