Global hälsa 2021/2022

Global hälsa avser hälsan i populationer i ett globalt sammanhang liksom sjukdomar och hälsoproblem som överskrider nationella gränser eller har en global politisk och ekonomisk betydelse. Det handlar om behovet av globala hälsoförbättringar, minskning av hälsoskillnader och skydd mot globala hot mot hälsan som överskrider nationella gränser. Frågor kring hälsosystemets funktion och implementering av evidensbaserad hälsoservice står ofta i fokus.

Kontakt

Soorej Puthoopparambil

E-post: soorej.jose@kbh.uu.se