Geovetenskap 2021/2022

Kurslista

Lista över kurser.

Geovetenskap

Lista över kurser inom Geovetenskap.

Avancerad nivå

Kontakt

Studievägledningen

E-post: studievagledare@geo.uu.se

Telefon: 018-471 25 07

Om ämnet

Är du intresserad av hur planeten jorden fungerar? Vill du förstå hur mark, berg, vatten, is och atmosfär samverkar och tillsammans skapar förutsättningarna för livets utveckling?

Geovetenskap är ämnet som förklarar de stora frågorna om vår planet och ger dig perspektiv om tid och rum. Som geovetare är du expert på hur kontinenter och hav uppstår och förändras, på livets utveckling genom årmiljonerna, hur naturresurser bildas och på hur väder, klimat och vattnets kretslopp fungerar. Framförallt lär du dig om hur allt detta sker i ständigt växelverkan. Med geovetenskapens hjälp försöker vi förstå, förebygga och minimera effekterna av naturkatastrofer som jordbävningar, vulkanutbrott, översvämningar och extrema väder. Du lär dig att förstå en dynamisk planet där vi människor tar allt större plats och i rasande takt förbrukar ändliga resurser. En ökad konkurrens om våra naturtillgångar, klimatförändringar och allt större påfrestningar på miljön innebär nya utmaningar och möjligheter för dig som geovetare att bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Geovetenskap består av flera underdiscipliner. Geologer och geofysiker studerar det fasta berget och jordens inre. Här ligger fokus på plattektonik, vulkanism, jordbävningar och andra processer som bygger upp och bryter ned kontinenter, och öppnar och stänger hav. Naturgeografer, glaciologer och kvartärgeologer inriktar sig på landskapets utveckling, glaciärer och klimat samt mark och jord. Centralt är samspelet mellan mark, vatten, is och snö med klimatsystemet i dåtid, nutid och framtid. Paleobiologer undersöker fossil för att kartlägga och förstå livets utveckling från de första enkla encelliga organismerna till dagens komplexa ekosystem. Hydrologer specialiserar sig på vattnets kretslopp mellan hav, sjöar, vattendrag och grundvatten och samspelet med mark-växt-atmosfärssystemet. Det är hydrologer som är våra experter på hållbart utnyttjande av vattenresurser. Inom meteorologin studeras atmosfären och dess fysikaliska egenskaper för att förstå hur väder och klimat fungerar och varierar.

Läs mer om ämnet geovetenskap!

Kontakt

Studievägledningen

E-post: studievagledare@geo.uu.se

Telefon: 018-471 25 07